SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ” Mesopotamia de 10!” (denumit in continuare„Concursul”) este Mesopotamia Romania, cu sediul in Suceava, Strada Taranilor, nr.14 – Set-Corporation SRL. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 06 – 09 noiembrie pe pagina de Facebook, Instagram si Google Places Mesopotamia.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea.

Nu pot participa angajati ai Organizatorului si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa: www.facebook.com

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de facebook Mesopotamia Romania https://www.facebook.com/mesopotamia.ro . Utilizatorii se pot inscrie in concurs in perioada 06 – 09 noiembrie  2020, astfel:

  1. Intra pe pagina de Facebook Mesopotamia Romania
  2. Devine fan al paginii de mai sus.
  3. Adauga un comentariu la postarea concursului cu raspunsul corect la intrebare. Intrebarea va fi afisata pe wall-ul paginii de facebook Mesopotamia Romania.

Pentru a castiga produsul gratuit:, utilizatorul trebuie sa insereze comentariul mentionat mai sus. Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea in concurs, este necesar si comentariul la postarea de concurs.

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se va acorda ca premiu o pizza medie de 500 gr,  sortimentul la alegerea castigatorului. Se vor oferi maxim 200 premii, cate un singur premiu de participant.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti din toti cei ce vor adauga raspunsul corect in comentariu la postarea de concurs sau se va oferi direct, daca numarul participantilor nu depasteste 200 comentarii corecte.

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului pe data de 10 noiembrie 2020. Mesopotamia v-a trimite un mesaj privat fiecarui castigator pe Facebook Messenger cu detalii despre modalitati de ridicare a premiului. Numele tuturor participantilor poate fi afisat si intr-o postare unica pe pagina Mesopotamia Romania de pe Facebook.

Premiul oferit de catre Mesopotamia v-a avea un termen de 4 zile de valabilitate de la anuntarea castigatorului si va putea fi ridicat doar din cel mai apropiat restaurant Mesopotamia, ales de participant. Premiul nu poate fi trimis prin curier sau delivery si nu poate veni o terta persoana pentru a-l ridica. In cazul in care castigatorii nu se prezinta in cele 4 zile de la anuntarea castigului, premiul oferit nu v-a mai putea fi ridicat.

SECTIUNEA 9. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 09 noiembrie 2020 - ora 23.59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora - de natura a face imposibila derularea.

SECTIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa www.mesopotamia.ro/concurs-mesopotamia-de-10-pizza/. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe ....

SECTIUNEA 11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Mesopotamia Romania si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.